Šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas

DĖMESIO !

Šaukiamas eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo;

2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2023 m. tvirtinimo;

3. Dėl Ajerų ir Kaimelio g. sujungimo.

4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2024 m. tvirtinimo;

5. Kiti klausimai;

Susirinkimas vyks 2024-05-21 d. 19 val., SB „Akmena“ Kaimelio g., prie mokesčių kioskelio.