Apie bendriją

Bendrija įsteigta : 1981.11.15
Bendrijos preliminari teritorija, 1994 m. bendrasis planas: 27,54 ha;
Bendrijos preliminarus sklypų skaičius: 310;
Bendrios preliminarus kelių igis: 5640 m.;
Bendrijos visuotinimame susirinkime patvirtinta valdyba, 2021 m.:
 
  1. Irmantas Gotautas, pirmininkas (atsisakė valdybos nario ir pirmininko pareigų)
  2. Ramūnas Vilčinskas, leikinai einantis valdybos pirmininko pareigas
  3. Kęstas Andriuškevičius, narys
  4. Živilė Šalčiuvienė, narys
  5. Arvydas Rutkevičius, narys
Nauja valdyba bus renkama 2022 m. visuotiniame susirinkime.
Tiksli susirinkimo data bus skelbiama papildomai.