Šaukiams pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

DĖMESIO!

Pirmasis bendrijos narių susirinkimas neįvyko dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Todėl, šaukiamas pakartotinis SB "AKMENA" narių eilinis susirinkimas. Susirinkimas vyks 2024 m. birželio 13 d., 19 val. prie bendrijos mokesčių kioskelio (žaidimų aikštelė) Kaimelio g.

Darbotvarkė:

1. Dėl bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo;

2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2023 m. tvirtinimo;

3. Dėl Ajerų ir Kaimelio g. sujungimo.

Šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas

DĖMESIO !

Šaukiamas eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo;

2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2023 m. tvirtinimo;

3. Dėl Ajerų ir Kaimelio g. sujungimo.

4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2024 m. tvirtinimo;

5. Kiti klausimai;

Gera žinia dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų galimo įrengimo bendrijoje,

2024-03-05 gautas pranešimas, kad Kretingos vandenys ruošia paraišką finansavimui ir  planuoja pagal 2022-2030 m plėtros programą vykdyti projektą „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Kretingos rajono savivaldybėje“, į kurį numato įtraukti ir centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklo statybą SB „Akmena“ teritorijoje.

Puslapiai