Šaukiamas pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

Šaukiamas pakartotinis eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas
 
Darbotvarkė:
1. Dėl bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo;
2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2021 m. tvirtinimo;
3. Dėl bendrijos valdybos ir pirmininko tvirtinimo;
4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2022 m. tvirtinimo;

Dėl mokesčių mokėjimo tvarkos

Gerb. sklypų savininkai,

Metinius SB "Akmena" mokesčius galima mokėti banko pavedimu.

SB "Akmena"
Įm. k. 191157083
A/S LT404010041800012269
Luminor Bank AB

Pavedimų paskirties laukelyje būtinai nurodykite sklypo numerį arba adresą.

Primename, kad nuo 2022-01-01 bendrijoje įsigaliojo visuotiniame susirinkime patvirtinti nauji metinių mokesčių dydžiai:

Dėl želdinių priežiūros gatvelėse 2

Gerb. sklypų savininkai,

Bendrija gavo dar vieną raštą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento dėl sunkiai pravažiuojamų gatvelių ir želdiniais apaugusių sankryžų.

Prašome iki 2018 m. rugpjūčio 12d.  išsigenėti gyvatvores ir želdinius, kurie išlenda už sklypo ribos į bendro naudojimo gatveles bei trukdo matomumui sankryžose.

Nevykdant šio prašymo, bus imtasi griežtesnių teisinių priemonių dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo pasitelkiant į pagalbą miesto viešosios tvarkos skyriaus specialistus.

Pagarbiai,

Pirmininkas

 

Puslapiai