Vandentiekio remontas 2

Levandų gatvėje prakiuro vandentiekis. Vanduo bus tiekiamas sumažintu slėgiu.

Vandentiekis suremontuotas 2017-05-25. Vendens tiekimas atnaujintas normaliu spaudimu.