Šaukiams pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

DĖMESIO!

Pirmasis bendrijos narių susirinkimas neįvyko dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Todėl, šaukiamas pakartotinis SB "AKMENA" narių eilinis susirinkimas. Susirinkimas vyks 2024 m. birželio 13 d., 19 val. prie bendrijos mokesčių kioskelio (žaidimų aikštelė) Kaimelio g.

Darbotvarkė:

1. Dėl bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo;

2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2023 m. tvirtinimo;

3. Dėl Ajerų ir Kaimelio g. sujungimo.

4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2024 m. tvirtinimo;

5. Kiti klausimai;

 

Nutarimai bus priimti dalyvavusių narių daugumos sprendimu.