Šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas

DĖMESIO, ŠAUKIAMAS EILINIS KRETINGOS RAJONO SB „AKMENA“ NARIŲ SUSIRINKIMAS.
DARBOTVARKĖ:
1. DĖL BENDRIJOS ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2021 M. TVIRTINIMO;
2. DĖL REVIZIJOS KOMISIJOS IŠVADŲ APIE BENDRIJOS FINANSINĘ VEIKLĄ UŽ 2021 M. TVIRTINIMO;
3. DĖL BENDRIJOS VALDYBOS IR PIRMININKO TVIRTINIMO;
4. DĖL BENDRIJOS METINĖS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS, METINIO MOKESČIO BEI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PLANO 2022 M. TVIRTINIMO;
5. KITI KLAUSIMAI;
SUSIRINKIMAS VYKS 2022-11-26 D. 16 VAL., SB „AKMENA“ KAIMELIO G., PRIE MOKESČIŲ KIOSKELIO.
NEĮVYKUS PIRMAM SUSIRINKIMUI PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS VYKS 2022-12-11 D 16 VAL. SB „AKMENA“ KAIMELIO G., PRIE MOKESČIŲ KIOSKELIO.
PIRMININKAS, 8 628 72837.