Šaukiamas trečias pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

Dėl nepalankaus oro ir mažo narių aktyvumo 2017-06-16 vykusiame susirinkime nuspręsta atidėti susirinkimą į 2017-06-30 19.00 val. Dienotvarkės klausimai nesikaičia. Susirinkimo vieta: prie bendrijos mokesčių kioskelio. Kviečiame aktyviai dalyvauti.