Šaukiamas pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

Šaukiamas pakartotinis eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas
 
Darbotvarkė:
1. Dėl bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo;
2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2021 m. tvirtinimo;
3. Dėl bendrijos valdybos ir pirmininko tvirtinimo;
4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2022 m. tvirtinimo;
5. Kiti klausimai;
 
Susirinkimas vyks 2022-12-11 d. 16 val., SB „Akmena“ Kaimelio g., prie mokesčių kioskelio.
Pirmininkas, 8 628 72837.