Šaukiamas pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

Šaukiamas pakartotinis eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Dėl dujotiekio įvedimo bendrijoje.
2. Dėl metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos išvadų  apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimo;
3. Dėl revizijos komisijos sudėties pakeitimo;
4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2018 metams tvirtinimo
5. Kiti klausimai.
Susirinkimas vyks 2018-07-20 d. 18 val., SB „Akmena“ prie mokesčių kioskelio.

Primename, kad susirinkime gali balsuoti tik sklypų savininkai kurie yra bendrijos nariai.

Nauji sklypų savininkai, neįstoję į bendrijos narius, balsavimo teisės neturi. Jie gali būti tik susirinkimo stebėtojais.

Pirmininkas

8 628 72837.