Šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas

Dėmesio,

Šaukiamas eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos išvadų  apie bendrijos finansinę veiklą už 2018 m tvirtinimo;
2. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2019 metams tvirtinimo.
3. Dėl bendrijos gatvių perdavimo savivaldybei.
4. Kiti klausimai.

Susirinkimas vyks 2019-06-21 d. 19.00 val., SB „Akmena“ prie mokesčių kioskelio.

Nesusirinkus ½ bendrijos narių skaičiui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas vyks 2019-07-05 19.00 val. SB „Akmena“ prie mokesčių kioskelio.

Pirmininkas

8 628 72837