Nauji sklypų adresai

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-360 "Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo" yra pakeisti daugumos bendrijos gatvelių pavadinimai (priedas). Taip pat, Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-711 yra patvirtinti nauji sklypų numeriai. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus keičiasi SB "Akmena" sklypų adresai. Savivaldybė pažadėjo naujas gatvelių pavadinimų lenteles bendrijoje įrengti 2011 m. pavasarį. Tačiau, namų numerius turės pasikeisti patys sklypų savininkai. Planuojama namų numerius pagaminti centralizuotai. Šis klausimas bus svarstomas 2011 m. pavasarį visuotiniame bendrijos narių susirinkime.

 

Ankstesnis planas     Dabartinis planas su naujais adr.

Sklypams 203, 208a, 232, 235a, 239, 259a, 269 ir 271 nauja numeracija šiuo metu dar nesuteikta nes šie sklypai nėra įregistruoti. Prašome šių sklypų savininkus su nuosavybės dokumentais nuvykti į Kretingos seniūniją (Rotušės a. 1, Kretinga) dėl sklypo naujo adreso įregistravimo.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į seniūniją tel. 53156.