Eilinis bendrijos narių susirinkimas

Eilinis bendrijos narių susirinkimas atidedmas iki Liepos mėn. Prašome iki 2016-06-25 raštu pateikti susirinkimo svarstymui rūpimus papildomus dienotvarkės klausimus.

Pirmininkas

862872837