Pakartotinis eilinis susirinkimas

Šaukiamas PAKARTOTINIS eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl  2019-2020 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;

2. Dėl revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą už 2019-2020 m. tvirtinimo;

3. Dėl bendrijos valdybos ir pirmininko tvirtinimo;

4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2021 m. tvirtinimo;

5. Kiti klausimai;

Duobių užtaisymo talka

Sveiki,

Kviečiu visus, kuriems nepatinka duobės pagrindinėje gatvėje, į asfaltbetonio dangos remonto talką.  Renkamės Ajerų gatvėje 2018 m. rugpjūčio 4 d. 11 val.

 

Kadangi niekas neužsiregistravo į talką, Talka nukeliama į rugpjūčio 11 d. 10 val.

Pirmininkas

Dujotiekio įvedimo eiga 1

Sveiki,

Informacijai paviešinu ESO atstovo pranešima dėl dujotiekio įvedimo eigos. Rekomenduoju sutartis pasirašiusiems sklypų savininkams nedelsti ir kaip galima greičiau sumokėti įvedimo įmokas, kad nesustotų pradėti darbai.

ESO atstovo pranešimas

Sveiki,

 Šiuo metu turime 75 paraiškas iš kurių reikia surinkti 30 iki rugpjūčio 08.09 d. Didžiąją dalį gyventojų informavau apie sutartis, likusi dalis (jūsų paskutinieji siųsti) bus informuoti artimiausiu metu;

Dėl želdinių priežiūros gatvelėse 2

Gerb. sklypų savininkai,

Bendrija gavo dar vieną raštą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento dėl sunkiai pravažiuojamų gatvelių ir želdiniais apaugusių sankryžų.

Prašome iki 2018 m. rugpjūčio 12d.  išsigenėti gyvatvores ir želdinius, kurie išlenda už sklypo ribos į bendro naudojimo gatveles bei trukdo matomumui sankryžose.

Nevykdant šio prašymo, bus imtasi griežtesnių teisinių priemonių dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo pasitelkiant į pagalbą miesto viešosios tvarkos skyriaus specialistus.

Pagarbiai,

Pirmininkas

 

Dėl želdinių priežiūros gatvelėse

Gerb. sklypų savininkai,

Bendrija gavo pranešimą iš Kretingos komunalininko, kad jų vairuotojai jau nebegali saugiai pravažiuoti kai kuriomis sodų gatvelėmis, nes šiukšliavežes apgadina į gatveles išlendančios gyvatvorės ir medžių šakos. Prašome būti supratingiems ir susitvarkyti savo želdinius (gyvatvores ir medžius) taip, kad jų šakos neišlystų į gatveles. Duotas terminas susitvarkymui iki Liepos 16 d. Neatlikus šių "namų darbų" komunalinis į tokias gatveles nebevažiuos ir teks konteinerius stumti iki pagrindinės gatvės.

Šaukiamas pakartotinis eilinis bendrijos narių susirinkimas

Šaukiamas pakartotinis eilinis Kretingos rajono SB „Akmena“ narių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Dėl dujotiekio įvedimo bendrijoje.
2. Dėl metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos išvadų  apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimo;
3. Dėl revizijos komisijos sudėties pakeitimo;
4. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2018 metams tvirtinimo
5. Kiti klausimai.

Puslapiai